Eline & Maarten

Eline Cautreels & Maarten De Beukelaer

Conceptideën  Toegepast 17 

Motivatie en conceptueel uitgangspunt:

Wij zijn gefascineerd door de continu veranderende interactie tussen daglicht en architectuur die veroorzaakt wordt door de beweging van de zon.

Voor dit project zouden wij installaties of interventies in verschillende ruimten willen maken (in situ) en trachtten te onderzoeken hoe dit spel van licht onze perceptie van tijd, ruimte en kleur beïnvloed.

Wij bepalen de context en voorzien het gebeuren van een bepaald grid; Natuur (licht en tijd) doet de rest.

(onze rol = rol van katalysator/ organisatie op voorhand: tijdens proces rol van ‘dirigent’ of ‘regisseur’) Uiteindelijk bepalen wij terug wanneer het proces stopt.

–> Aftasten van licht in een bepaalde tijd in een architecturaal gegeven (verleden, heden, toekomst)

NATUUR TRANSFORMEERT ARCHITECTUUR / CULTUUR (omgekeerde wereld)

–> Enige wat wij als hedendaagse mens ‘nog’ niet kunnen controleren v/d natuur = (Zon)licht/ atmosfeer en tijd.

Wij geven de natuur een kans, richtlijnen om ons te transformeren. M.a.w. we (regisseur) creëren een interventie of installatie (decor) ‘In Situ’ om de natuur (acteur) een steun te geven om architecturale, culturele gegevens te transformeren (theater).

De symbiose tussen het licht, het verloop van tijd en de aanwezigheid van objecten en personen in deze ruimten zullen met behulp van verschillende media geregistreerd worden. Deze tweedimensionale registraties zullen op hun beurt terug in de ruimte worden geïntegreerd.

4D schilderij

1) 3D glasramen:

Natuur (licht+tijd) <–> architecturale, culturele ruimte / licht en tijd tast af en transformeert de architectuur i/d hedendaagse tijd.

Architecturale context = een statisch gegeven, bewegend zonlicht + tijd = een dynamisch gegeven

Concept = 3D glasramen als een soort ‘parasieten’ van de architectuur

3D Glasramen zorgen voor een continu veranderende lichtsculptuur.

Dit word niet geregistreerd (heden)

2) 3D schilderen (bv. herinnering van één dag ‘bepaalde tentoonstelling’)

Natuur (licht+tijd) <–> architecturale, culturele ruimte / licht en tijd tast af en registreert een verleden tafereel (herinnering) i/d architectuur

Concept ‘schilderen’ , ‘schilderkunst’ opentrekken naar de publieke ruimte.

De kunstenaar neemt de rol in van katalysator, Natuur (licht, tijd) maakt het eindresultaat.

Licht + tijd  ‘schilderen’ de ruimte (tafereel) op het werk. Het schilderij ontstaat In Situ; in de ruimte zelf.

De resultaten (eindproduct) verwijzen als een soort ‘geheugen’ naar de licht en tijdscondities in een bepaalde ruimte.

(Zie idee fotopapier als behangpapier met herinneringen.)

 

Eerste gezamenlijke testen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindconcept:

Tekst 1:

 Catching the sunlight

Voor Toegepast 17 doen wij onderzoek naar de relatie tussen de natuurelementen -licht en tijd- en onze perceptie van de architectuur.

Zonlicht vormt immers het bindmiddel tussen tijd en ruimte en het zorgt voor een haast onvoorspelbare, oncontroleerbare expressie binnen de architecturale context.

Adhv in situ interventies trachten wij deze continu veranderende interactie tussen natuur en architectuur rechtstreeks te registreren op fotopapier.

Op die manier functioneert de ruimte eerder als een soort camera; de natuur/de zon ‘tekent’ zelf beelden waarin het spel van licht en tijd binnen de architectuur rechtstreeks vertaald wordt naar een tastbaar iets  (licht en tijd wordt geconcretiseerd in vorm & kleur).

Omdat het proces even belangrijk is als het resultaat word het proces zelf ook nog eens digitaal geregistreerd. Op de tentoonstelling krijg je dan ook een interessante tegenstelling van cameraloze fotografie met camera-gestuurde fotografie. Aan de ene zijde zie je het natuurlijke resultaat van de interventie op de ruimte, een registratie van het rechtstreekse contact tussen de zon en het fotopapier.

Aan de andere zijde zie je een (zo neutraal mogelijk) beeld waar het proces van op afstand geregistreerd werd.

Tekst 2:

Catching the sunlicht

Voor dit project creëerden wij interventies in verschillende ruimten om te onderzoeken hoe de interactie tussen zonlicht en de architectuur onze perceptie van tijd en ruimte beïnvloed. Bepaalde ruimten worden getransformeerd in een soort camera obscura waarin het spel tussen licht en architectuur op een andere manier zichtbaar wordt. In de onderzoeksruimten wordt fotopapier aangebracht waarop deze ‘ongecontroleerde  expressies’ van het zonlicht en de weersomstandigheden rechtstreeks geregistreerd worden.

Het zijn cameraloze foto-experimenten waarbij het fotopapier soms urenlang belicht wordt. Hierdoor worden de personen en objecten die in deze ruimte aanwezig waren tijdens het werkproces mee geregistreerd (zie foto). Elke situatie/installatie is anders: de weersomstandigheden, het licht en de ruimte bepalen de parameters bij het tot stand brengen bij elk werk.

Dit impliceert een eigen werkmethode; deze manier van werken staat los van de standaard procedés in de fotografie (bij gewone fotografie staat de methode vast, is deze op voorhand bepaald).

Onze rol = catalysator of regisseur: wij bepalen de opstelling en het begin en einde van het proces, de natuur (licht en tijd) doet de rest. Uiteindelijk bepalen wij terug wanneer het proces stopt.

Omdat het proces even belangrijk is als het resultaat word het proces zelf ook nog eens digitaal geregistreerd. Op de tentoonstelling krijg je dan ook een interessante tegenstelling van cameraloze fotografie met camera-gestuurde fotografie. Aan de ene zijde zie je het natuurlijke resultaat van de interventie op de ruimte, een registratie van het rechtstreekse contact tussen de zon en het fotopapier.

Aan de andere zijde zie je een (zo neutraal mogelijk) beeld waar het proces van op afstand geregistreerd werd.

 

Parameters ontwikkeltechnieken, eindresultaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s